สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านเวียง

BAWIANG SCHOOLการมอบเงินเยียวยานักเรียน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่กิจกรรม : 2021-09-08

Responsive image

เมื่อวันพุธ ที 8 กันยายน 2564  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเวียง ได้ทำการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน ตามมาตรการการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษา และสายอาชีพ ของรัฐและเอกชน
ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเวียง ได้ทำการมอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร
 
 
สุรพันธ์ สุรินธิวงศ์ ข่าว/ภาพ


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านเวียง

  • BAWIANG SCHOOL
    301/2 หมูที่ 2 ถนนเถินบุรี ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
    โทรศัพท์: 054-291604
    E-MAIL: banwiangsch.thoen@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านเวียง